เรียนทำไส้กรอกเยอรมันรมควัน อาทิ แฟรงเฟริ์ต โบโลนญ่า เวียนนา คนักเวิร์ท แฮม เบคอนฯ ไส้กรอกหมูรมควัน , ไส้กรอกไก่

  • สอนโดย: อ.พิน
  • ค่าเรียน: 7,000 บาท
สอนทำไส้กรอกเยอรมันรมควัน เช่น แฟรงเฟริ์ต โบโลนญ่า เวียนนา คนักเวิร์ท

รายละเอียดหลักสูตร

เมนูละ 8,000 บาท เช่น ไส้กรอกเยอรมันรมควัน , ไส้กรอกแฟรงเฟิร์ต(Frankfurter) , ไส้กรอกไก่(Chicken sausage) , ไส้กรอกหมู (Pork Sausage) , ไส้กรอกคนักเวอร์ท (Knack wurs) , ไส้กรอกเวียนนา (Vienna) , ไส้กรอกโบโลน่า (Bologna) , แฮม(Ham) , เพรสแฮม (Pressed Ham) , เบคอน (Bacon) , สันนอกรมควัน (Smoked Porkloin) , แคปหมู , แหนม , กุนเชียง , หมูหยอง , กุนเชียงปลา , หมูแผ่น , หมูสวรรค์ , หมูแท่ง


***หลักสูตรโปรโมชั่น เรียน เบคอน+แฮม+สันนอกรมควัน = 17,000 บาท***

เมนูละ 6,000 บาท เช่น ไส้กรอกอีสาน , ไส้อั่ว , แหนมซี่โครงหมู

เมนูละ 7,000 บาท เช่น หมูยอ + แหนมเนือง + น้ำจิ้มแหนมเนือง

เมนูละ 25,000 บาท เช่น ขาหมูเยอรมัน (มีน้ำจิ้มเครื่องเคียง ครบ สอนแบบเป็นโรงงานผลิต ไปจนถึง เสิร์ฟ รับประทาน)

***สอนตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ ไขมันชนิดต่าง ๆ เครื่องปรุง กลิ่น เคมี ที่ใส่ (ถูกกฎหมาย) แหล่งที่ซื้อ เบอร์โทร. , เข้าใจเรื่องอากาศ เชื้อโรค เพื่อหลีกเลี่ยง , เครื่องมือการผลิต ทั้งแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน จนถึงเป็นโรงงานใหญ่ , ขอ อ.ย.เป็น , จดทะเบียนโรงงานเป็น , แหล่งที่ซื้อเครื่องมือ เบอร์โทร. เทคนิคการค้นหา , การคิดต้นทุน , การคำนวณรอบการผลิต , ค้าขายในวงการเนื้อสัตว์ , ได้ลงมือทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน , ได้ผลงานกลับบ้าน , สอนจนเป็น


แสดงความคิดเห็น

หลักสูตรทำอาหาร แนะนำ