สอนทำ ขาไก่น้ำแดง สูตรติ่มซำ ค่าเรียน 3000 บาท

หมายเหตุ: บางเมนูอาจปรับเปลี่ยนราคาสอน ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป

  • สอนโดย: อ.พิน
  • ค่าเรียน: 3,000 บาท
ขาไก่น้ำแดง สูตรติ่มซำ

รายละเอียดหลักสูตร

สอนทำ ขาไก่น้ำแดง สูตรติ่มซำ ค่าเรียน 3000 บาท

แสดงความคิดเห็น

หลักสูตรทำอาหาร แนะนำ