สอนทำลูกชิ้นเพื่อทำขาย เช่น ลูกชิ้นเนื้อวัว เนี้อหมู เนื้อไก่ หรือเนื้อปลา กุ้ง ปลาหมึก สูตรเกรดA สูตรเด้งมาก สูตรลดต้นทุน ฯ สอนตั้งแต่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ ให้รู้จักส่วนต่าง ๆ ของเนื้อสัตว์ และส่วนที่จะนำมาใช้ ไขมันชนิดต่าง ๆ เครื่องปรุง รสชาติ กลิ่น เคมีสำหรับอาหาร ใส่เคมีชนิดไหน ทำให้เกิดอะไรขึ้น อธิบายเรื่องเชื้อโรค เพื่อหลีกเลี่ยงการเติบโต ตามหลักวิทยาศาสตร์ กระบวนการผลิต การบรรจุสูญญากาศ เครื่องมือ ทั้งแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน จนถึง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แนะนำแหล่งซื้อเครื่องมือ และวัตถุดิบ การคิดต้นทุน ผู้เรียนได้ลงมือทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน สอนจนเป็น

หมายเหตุ: บางเมนูอาจปรับเปลี่ยนราคาสอน ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป

  • สอนโดย: อ.พิน
  • ค่าเรียน: 7,000 บาท
เรียนทำลูกชิ้นเพื่อทำขาย สอนไปเปิดโรงงานได้ ขอ อย.เป็น

รายละเอียดหลักสูตร

ค่าเรียน 6,000 บาท เช่น ลูกชิ้นหมูเกรดA , ลูกชิ้นเอ็นหมู , ลูกชิ้นหมูสูตรเด้งมาก ,  ลูกชิ้นเนื้อวัว ไก่ รายละเอียดเช่นเดียวกันกับลูกชิ้นหมู , หมูทรงเครื่อง(แบบMK) , หมูเด้ง , (ลูกชิ้นสอนทำน้ำจิ้มด้วย)

ค่าเรียน 7,000 บาท เช่น ลูกชิ้นปลา หรือ กุ้ง หรือ ปลาหมึก เกรดA แบบนึ่ง (สอนทำน้ำจิ้มด้วย) , ลูกชิ้นปลาทอด ระเบิด + น้ำจิ้ม , ลูกชิ้นกุ้ง สูตร MK , นักเก็ตไก่(แบบKFC)+บาร์บีคิวซอส

ค่าเรียน 20,000 บาท เช่น ลูกชิ้นสูตรลดต้นทุน
  
***ลูกชิ้นแคระ 3 สูตร (ลูกชิ้นกุ้งนึ่ง ลูกชิ้นกุ้งทอด ลูกชิ้นปลาเต้าหู้นึ่ง+ทอด) + ก๋วยเตี๋ยวแคระ =    
      20,000 บาท (แบบอร่อยมาก) ***

*** โปรโมชั่น...เรียนลูกชิ้นสูตรลดต้นทุน แถม สอนสูตร เกรดA +เอ็น+เด้งมาก ***

แสดงความคิดเห็น

หลักสูตรทำอาหาร แนะนำ