นักเก็ตไก่

รายละเอียดหลักสูตร

สอนทำนักเก็ตไก่ ซึ่งเป็นเกรดพรีเมี่ยม เหมาะที่จะทำขายเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตราสินค้า ในหลักสูตรมีสอนทำซอสบาร์บีคิวด้วยค่ะ สอนทั้งแบบทำขายเล็กน้อย
และทำในระดับอุตสาหกรรมโรงงาน

ในหลักสูตรจะมีสอนนักเก็ตและซอสบาร์บีคิว

เรียนตัวต่อตัว ราคา 7,000 บาท
เรียน Online ราคา 1,090 บาท
เรียนกลุ่ม5คน ค่าเรียนคนละ2,000บาท