สอนทำถั่วกระจก , ถั่วเคลือบช็อคโกแลต , ถั่วทอดปากอ้า , ถั่วทอดสมุนไพร ฯ (เรียน 1 วัน)

สอนตั้งแต่การคัดถั่ว อบถั่ว แหล่งซื้อถั่ว วิธีทำแบบหัดทำน้อย วิธีทำแบบเป็นอุตสาหกรรม การบรรจุ การเก็บ การตลาด ฯหมายเหตุ: บางเมนูอาจปรับเปลี่ยนราคาสอน ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป

  • สอนโดย: อ.พิน
  • ค่าเรียน: 5,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

ถั่วกระจก , ถั่วตัด , ถั่วเคลือบช็อกโกแลต , ถั่วทอดสมุนไพร , ถั่วปากอ้า , ถั่วทอดโก๋แก่