สอนทำแยมโรลแฟนซี เลือกลายเองได้ มีให้เลือกเยอะ สอนตัวต่อตัว – 5 คน (เรียน 1 วัน)

สอนทำ 3 ลาย ใน 1 วัน แถม แบบพิมพ์ลายหลากหลายแบบหมายเหตุ: บางเมนูอาจปรับเปลี่ยนราคาสอน ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป

  • สอนโดย: อ.พิน
  • ค่าเรียน: 7,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

สอนทำ 3 ลาย ใน 1 วัน แถม แบบพิมพ์ลายหลากหลายแบบ