หมูฝอยและการนึ่งข้าวเหนียวนุ่ม

สอนตั้งแต่การคัดเลือกหมูวัตถุดิบ วิธีการหมัก วิธีการฉีกเป็นเส้นด้วยเครื่องมือแบบง่ายๆ เครื่องมือราคาถูก แต่ไม่ให้ใช้มือจับช้อนส้อมมาฉีก เพราะจะใช้เวลานานเกินไป
ไม่เหมาะกับการขาย
สอนเทคนิคการทอด การอบ ไล่ความชื้น ไล่ไขมัน
การนึ่งข้าวเหนียวให้นุ่ม พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้าใจง่าย

เรียนแบบตัวต่อตัวค่าเรียน 8,000 บาท หรือ เรียนกลุ่ม5คน ค่าเรียนคนละ2,000บาท
เรียนแบบออนไลน์ ค่าเรียน 1,200 บาท

หมูฝอยพร้อมข้าวเหนียว
หมูทอดชาววัง
คลิปหมูฝอยหมูฉีก