หมูยอ/ไก่ยอ สูตรเกรด A และ สูตรลดต้นทุน

สอนทำหมูยอ/ไก่ยอสูตรคล้ายกับแดงแหนมเนืองเป็นหมูยอสูตรเกรด A ต้นตำรับแบบอุบลราชธานี

ชื่อหลักสูตร เรียนตัวต่อตัว เรียนออนไลน์

  • หมูยอ/ไก่สูตรเกรด A 7,000 990
  • หมูยอ/ไก่ สูตรลดต้นทุน 10,000 2,000
  • หมูยอ /ไก่ยอ A ,แหนมเนือง 10,000 2,000
    และน้ำจิ้มแหนมเนือง

เรียนกับ อ.พิน