หมูยอ สูตรเกรด A และ สูตรลดต้นทุน

สอนทำหมูยอสูตรคล้ายกับแดงแหนมเนืองเป็นหมูยอสูตรเกรด A ต้นตำรับ แบบ อุบลราชธานี

  • หมูยอสูตรเกรด A ค่าเรียน 7,000 บาท
    เรียนออนไลน์หมูยอ 890บาท
  • หมูยอสูตรลดต้นทุน ค่าเรียน 20,000บาท
    เรียนออนไลน์ 2,000บาท

เรียนกับ อ.พิน

โปรโมชั่น

  • เรียนหมูยอ ,แหนมเนืองและน้ำจิ้มแหนมเนือง 8,000 บาท
  • เรียนออนไลน์หมูยอสูตรเกรด A ค่าเรียน พร้อมแหนมเนืองและน้ำจิ้ม ทั้งหมดค่าเรียน1,500บาท
  • เรียนออนไลน์ หมูยอ ,แหนมเนืองและน้ำจิ้มแหนมเนือง 1,500 บาท