หมูสวรรค์และการนึ่งข้าวเหนียวนุ่ม

สอนการเลือกวัตถุดิบ ชิ้นส่วนเนื้อหมูที่ต้องการนำมาใช้ แนะนำแหล่งซื้อเนื้อหมูสดใหม่ ราคาถูกระดับโรงงาน สอนวิธีหมักเครื่องปรุงเคมีภัณฑ์ที่ใส่ในอาหาร
และแหล่งซื้อเครื่องมือสำหรับผลิตในระดับครัวเรือนไปจนถึงโรงงาน รวมถึงรูปแบบการค้าขาย สอนทั้งแบบชิ้น และแบบหมูบด

เรียนกับอาจารย์สายพิน ค่าเรียน7,000บาท

โปรโมชั่น
-เรียนกลุ่ม5คน ค่าเรียนคนละ2,000บาท
-เรียนออนไลน์ ค่าเรียน890บาท
-เรียนหมูสวรรค์คู่กับหมูฝอยแบบตัวต่อตัว ค่าเรียน7,000บาท