หมูสวรรค์และการนึ่งข้าวเหนียวนุ่ม

สอนการเลือกวัตถุดิบ ชิ้นส่วนเนื้อหมูที่ต้องการนำมาใช้ แนะนำแหล่งซื้อเนื้อหมูสดใหม่ ราคาถูกระดับโรงงาน สอนวิธีหมักเครื่องปรุงเคมีภัณฑ์ที่ใส่ในอาหาร
และแหล่งซื้อเครื่องมือสำหรับผลิตในระดับครัวเรือนไปจนถึงโรงงาน รวมถึงรูปแบบการค้าขาย สอนทั้งแบบชิ้น และแบบหมูบด

เรียนกับอาจารย์สายพิน ค่าเรียน 8,000 บาท

โปรโมชั่น
-เรียนกลุ่ม5คน ค่าเรียนคนละ 2,000 บาท
-เรียนออนไลน์ ค่าเรียน 990 บาท