หมูสะเต๊ะ

สอนการคัดเลือกวัตถุดิบสำหรับทำหมูสะเต๊ะแบบนุ่มกับแบบแข็งเหมือนทั่วไป
การหมักหมูให้อร่อยมากกว่าร้านที่ขายกันทั่วไป
สอนทำน้ำจิ้มหมูสะเต๊ะอร่อยมาก และน้ำอาจาด

โปรโมชั่น
เรียนกลุ่ม5คน ค่าเรียนคนละ2,000บาท