หมูหยอง ไก่หยอง เนื้อหยอง (เรียน 2 วัน)

เรียนทำหมูหยองอย่างละเอียด
หมูหยองตอนนี้ มีราคาโปรโมชั่น เรียนหมูหยอง 8,000 บาท จะได้เรียนกุนเชียงสูตรเกรด A ในราคา 4,000 บาท (จากปกติ 8,000 บาทค่ะ)
หมายเหตุ: บางเมนูอาจปรับเปลี่ยนราคาสอน ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป
สอนเพื่อให้ไปเปิดเป็นโรงงานได้ ผลิตจำนวนมากขายส่งได้ แนะนำแหล่งซื้อวัตถุดิบเคมีภัณฑ์และเครื่องมือระดับโรงงาน

สอนโดย: อ.พิน

ค่าเรียน: 8,000 บาท

โปรโมชั่น
เรียนกลุ่ม5คน ค่าเรียนคนละ2,000บาท

ช่วงนี้มีราคาโปรโมชั่นเรียนกุนเชียงสูตรเกรด A ในราคา 4,000 บาท (จากปกติ 8,000 บาทค่ะ)

รายละเอียดหลักสูตร

เรียนการทำหมูหยองอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มซื้อเนื้อหมู สอนให้เข้าใจในวิธีการผลิตในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผุ้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงสูตรตามที่ต้องการด้วยตัวเอง ให้คำปรึกษาในเรื่องการเรียนการสอน อย่างเต็มที่เพื่อให้ผุ้เรียนนำความรุ้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง ยินดีเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆทั้งการบริหารจัดการร้าน การจัดการครัว การบริหารกิจการ การลงทุนเพื่อเปิดกิจการขนาดเล็ก การเลือกทำเล แนะนำการซื้อวัตถุดิบที่ดี ประหยัด หากท่านสนใจเรียนกรุณาแจ้งวันเรียนล่วงหน้า ติดต่ิอจองเรียน โทร.081-889-6121