หมู-เนื่อ ย่างใบชะพลู (เรียน 1 วัน)

การผสมสานหระหว่างใบชะพลูกับเนื้อหมูหมายเหตุ: บางเมนูอาจปรับเปลี่ยนราคาสอน ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป

  • สอนโดย: อ.พิน
  • ค่าเรียน: 2,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

ของอย่างนี้ไม่ลองไม่ได้