อาหารญี่ปุ่น เบนโตะ แบบละ 2,000 บาท (เรียน 1 วัน)

เรียนทำ เบนโตะ มีหลายหน้าและหลากหลายรูปแบบให้เลือกค่ะ เรียน 2-3 แบบ 1 วันหมายเหตุ: บางเมนูอาจปรับเปลี่ยนราคาสอน ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป

  • สอนโดย: อ.พิน
  • ค่าเรียน: 2,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

เรียนทำ เบนโตะ มีหลายหน้าและหลากหลายรูปแบบให้เลือกค่ะเรียน 2-3 แบบ 1 วัน