เผือกทอด แบบภัตตาคาร (เรียน 1 วัน)

เผือกทอดภัตตาคารเป็นเมนูที่หากินยาก เหมาะแก่การทำขาย ปกติหาทานได้ตามภัตตาคารเท่านั้น
ช่วงนี้มีโปรโมชั่น พิเศษเพียง 4,000 บาท และเรียนคู่กับ หอยจ๊อ 3,000 บาท (จากราคาเรียนปกติ 5,000 บาท)

สอนโดย อ.พิน

มีสอนทำเผือกทอด แบบภัตตาคาร เรียน 1 วัน 4,000 บาท

หมายเหตุ: บางเมนูอาจปรับเปลี่ยนราคาสอน ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป

  • สอนโดย: อ.พิน
  • ค่าเรียน: 5,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

มีสอนทำเผือกทอด แบบภัตตาคาร เรียน 1 วัน 5,000 บาท 

ช่วงนี้มีโปรโมชั่น พิเศษเพียง 4,000 บาท และเรียนคู่กับ หอยจ๊อ 3,000 บาท (จากราคาเรียนปกติ 5,000 บาท)