เฟ้นหาบุคคลากรรุ่นใหม่ ในโครงการ 22 CEOS รับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

เฟ้นหาบุคคลากรรุ่นใหม่ ในโครงการ 22 CEOs รับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ถึงระดับบริหาร อายุ 24-31 ปี มีประสบการณ์การคุมทีมทำงานหรือโปรเจค อย่างน้อย 1 ปีปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาที่จบ เพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตลาดไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายละเอียดข่าวสาร

โครงการ 22 CEOs เฟ้นหาบุคคลากรรุ่นใหม่ รับตำแหน่ง – ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ถึงระดับบริหาร อายุ 24-31 ปี มี – ประสบการณ์การคุมทีมทำงานหรือโปรเจค อย่างน้อย 1 ปี – ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาที่จบ เพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตลาดไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้