เรียนทำก๋วยเตี่ยวหมูสับ น้ำใส (สูตรการค้า) + ต้มยำ + เย็นตาโฟ + บะหมี่เกี๊ยว (เรียน 1 วัน)

หมายเหตุ: บางเมนูอาจปรับเปลี่ยนราคาสอน ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป

รายละเอียดหลักสูตร

ค่าเรียนแบบออนไลน์

1.ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส ,บะหมี่เกี๊ยวน้ำ และก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ,ต้มยำ 1,090บาท
2.ก๋วยเตี๋ยวหมูสุโขทัย และก๋วยเตี๋ยวหมูสับโบราณ 1,090บาท
3.ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น 1,090บาท
4.ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ 1,090บาท
5.ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น 1,090บาท
6..ก๋วยเตี๋ยวเรือ 1,090บาท

ราคาค่าเรียนแบบตัวต่อตัว

1.ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส และก๋วยเตี๋ยวชายสี่หมี่เกี๊ยว 7,000 บาท
2.ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ,ต้มยำ 7,000บาท
3.ก๋วยเตี๋ยวหมูสุโขทัย และก๋วยเตี๋ยวหมูสับโบราณ 7,000บาท
4.ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น 7,000บาท
5.ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ 7,000บาท
6.ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น 8,000บาท
7.ก๋วยเตี๋ยวเรือ 8,000บาท