ทำขนมถ้วยฟู ปุยฝ้าย ขนมสาลี่ (เรียน 1 วัน)

เรียนทำขนมถ้วยฟู ปุยฝ้าย ขนมสาลี่ 5000 บาทหมายเหตุ: บางเมนูอาจปรับเปลี่ยนราคาสอน ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป

  • สอนโดย: อ.พิน
  • ค่าเรียน: 5,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

เรียนทำขนมถ้วยฟู ปุยฝ้าย ขนมสาลี่ 5000 บา