เรียนทำคอกเทล สอนให้เป็นบาร์เทนเดอร์ เช่น ผสม มาคาริต้า , กามิกาเซ่ บอยอิโต้ และมอคเทล เช่น เบิร์ดออ (เรียน 1 วัน)

พร้อมทั้งแนะนำ แหล่งซื้อวัตถุดิบ+อุปกรณ์ เริ่มจากสอนทฤษฎีก่อน และสอนเรื่องอุปกรนณ์ต่างๆในบาร์ ,แหล่งซื้อเหล้า ,ประเภทของเหล้า , ชงแบบต่างๆ , จัดบุคคลิก ฝึกหัด ให้เป็นบาร์เทนเดอร์ , การจับกระบอกเชค หัดเชคหมายเหตุ: บางเมนูอาจปรับเปลี่ยนราคาสอน ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป

  • สอนโดย: อ.อ๊อด
  • ค่าเรียน: 8,000 บาท