เรียนทำทอดมัน ,ทอดมันหมู พร้อมน้ำจิ้ม

เพื่อเป็นโรงงานผลิต-จำหน่าย จำนวนมาก

1.ทอดมัน ค่าเรียน 8,000 บาท หรือ เรียน Online 1,200 บาท
2.ทอดมันหมู(ผสมไก่) ค่าเรียน 8,000 บาท หรือ เรียน Online 1,200 บาท

สอนทำพริกแกงของทอดมัน และน้ำจิ้มทอดมัน ด้วยค่ะ

โปรโมชั่น
เรียนทั้ง 2 สูตร ค่าเรียน 9,000 บาท