เรียนทำทอดมัน , ทอดมันปลาระเบิด , ทอดมันหมู พร้อมน้ำจิ้ม

เพื่อเป็นโรงงานผลิต-จำหน่าย จำนวนมาก

1.ทอดมัน ค่าเรียน 7,000 บาท หรือ เรียน Online 990 บาท
2.ทอดมันปลาระเบิด ค่าเรียน 7,000 บาท หรือ เรียน Online 990 บาท
3.ทอดมันหมู ค่าเรียน 7,000 บาท หรือ เรียน Online 990 บาท

สอนทำพริกแกงของทอดมัน และน้ำจิ้มทอดมัน ด้วยค่ะ

โปรโมชั่น
เรียนกลุ่ม5คน ค่าเรียนคนละ2,000บาท

โปรโมชั่น
เรียนทั้ง 2 สูตร ค่าเรียน 9,000 บาท