เรียนทำทอดมัน , ทอดมันปลาระเบิด พร้อมน้ำจิ้ม

เพื่อเป็นโรงงานผลิต-จำหน่าย จำนวนมาก

1.ทอดมัน ค่าเรียน 7,000 บาท หรือ เรียน Online 990 บาท
2.ทอดมันปลาระเบิด ค่าเรียน 7,000 บาท หรือ เรียน Online 990 บาท

สอนทำพริกแกงของทอดมัน และน้ำจิ้มทอดมัน ด้วยค่ะ

โปรโมชั่น
เรียนกลุ่ม5คน ค่าเรียนคนละ2,000บาท

โปรโมชั่น
เรียนทั้ง 2 สูตร ค่าเรียน 9,000 บาท