เรียนทำบ๊ะจ่างสูตรโบราณอร่อยข้าวเหนียวนุ่ม สอนเทคนิคการห่อ (เรียน 1 วัน)

สูตรโบราณ อร่อยข้าวเหนียวนุ่ม สอนห่อด้วยและแนะนำวิธีนำเสนอในการขายในร้านติ่มซำ

หมายเหตุ: บางเมนูอาจปรับเปลี่ยนราคาสอน ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป

  • สอนโดย: อ.พิน
  • ค่าเรียน: 3,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

สูตรโบราณ อร่อย ข้าวเหนียวนุ่ม สอนห่อด้วยและแนะนำวิธีนำเสนอในการขายในร้านติ่มซำ