เรียนทำลูกชิ้นมีไส้ ,ลูกชิ้นเห็ด

1.ลูกชิ้นมีไส้ ตรงส่วนห่อหุ้มไส้จะใช้วัตถุดิบเป็นเนื้อสัตว์ชนิดใดก็ได้ เช่น หมู, เนื้อวัว, ไก่, ปลา, เป็ด, กุ้ง หรือปลาหมึก เป็นต้น
ส่วนไส้จะมีสอน เช่น ไส้ซีฟู๊ด ไส้ครีมไข่เค็ม ไส้ชีส และสามารถปรับแต่งได้อีกหลายไส้ตามความต้องการเรียนของนักเรียนค่ะ
สอนเพื่อไปทำเป็นโรงงานผลิตจำนวนมากแนะนำแหล่งซื้อเครื่องมือการผลิตระดับอุตสาหกรรม
2.ลูกชิ้นเห็ด จะใช้วัตถุดิบหลักเป็น เนื้อหมู, เนื้อวัว, ไก่, ปลา, เป็ด, กุ้ง หรือปลาหมึกก็ได้ค่ะ มีส่วนผสมของเห็ด
ในรายละเอียดจะสอนเรื่องเห็ดชนิดไหนเหมาะกับเนื้อสัตว์ชนิดใด ที่รับประทานแล้วเข้ากันอร่อยค่ะ

ค่าเรียน
1. ลูกชิ้นมีไส้ ค่าเรียน 16,000บาท หรือเรียน ออนไลน์ 1,200บาท
2. ลูกชิ้นเห็ด ค่าเรียน 7,000บาท หรือเรียน ออนไลน์ 990บาท

โปรโมชั่น
ลูกชิ้นมีไส้ ค่าเรียนเหลือ 12,000 บาทค่ะ

ลูกชิ้นปลาไส้น้ำจิ้มซีฟู้ด