เรียนทำ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน (เรียน 1 วัน)

สอนทำ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน สูตรชาววัง รสชาติอร่อย หลักสูตร เรียน 1วัน สอนเพื่อให้ไปเปิดร้านได้ การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรเป็นด้วยหมายเหตุ: บางเมนูอาจปรับเปลี่ยนราคาสอน ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป

  • สอนโดย: อ.พิน
  • ค่าเรียน: 7,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

สอนทำ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน สูตรชาววัง รสชาติอร่อย หลักสูตร เรียน 1วัน