เรียนแกะสลัก (เรียน 1 วัน)

แกะสลัก โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ

– ระดับ Basic ซึ่งผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานต้องเริ่มเรียนตัวนี้ก่อน ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท

– ระดับ Advanced และผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว หรือ เรียนพื้นฐานมาแล้ว ก็สามารถที่จะลงเรียนระดับสูงได้ ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท

หมายเหตุ: บางเมนูอาจปรับเปลี่ยนราคาสอน ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป

  • สอนโดย: อ.สุรภา
  • ค่าเรียน: 7,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับ Basic ซึ่งผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานต้องเริ่มเรียนตัวนี้ก่อน ค่าใช้จ่าย  6,000 บาท ระดับ Advanced และผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว หรือ เรียนพื้นฐานมาแล้ว ก็สามารถที่จะลงเรียนระดับสูงได้ ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท