สอนทำแฮมเบอเกอร์ แบบแป้งนุ่ม

รายละเอียดหลักสูตร

-สอนทำ แฮมเบอร์เกอร์เพื่อเป็นอาชีพ สอนตั้งแต่พื้นฐานการทำรูปแบบการค้าขายโฮมเมดไปจนถึงผลิตเป็นโรงงาน
การผลิตเพื่อแช่แข็ง ค้า-ส่งเป็นจำนวนมาก
เรียนตัวต่อตัว 9,000 บาท
สอนทำเบอเกอร์แป้งนุ่มและเนื้อเบอร์เกอร์ทุกสูตรดังนี้ เนื้อวัว ,เนื้อหมู ,เนื้อไก่ ,เนื้อปลา และเนื้อกุ้ง

หรือเรียนออนไลน์แยกออกเป็น 2 หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ ดังนี้
-แป้งขนมปังเบอเกอร์ 990 บาท
-เนื้อเบอเกอร์สูตรละ 890 บาท