โกยซีหมี่ (เรียน 1 วัน)

โกยซีหมี่หมายเหตุ: บางเมนูอาจปรับเปลี่ยนราคาสอน ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป

  • สอนโดย: อ.พิน
  • ค่าเรียน: 3,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

โกยซีหมี่